Promovarea exemplelor de conlucrare strategică dintre principalii actori locali în soluționarea problemelor de mediu în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”

Характеристики

Регион:

Zona Ramsar „Nistrul de Jos”

Получатель:

AO Societatea Ecologică ”BIOTICA”

Основная область:

Cбережение ландшафта

Период:

2020.01.28 - 2021.02.28

Сумма гранта:

38 180 $

Статус:

Законченный

Zona Ramsar „Nistrul de Jos” este o zonă valoroasă din punct de vedere al bogăţiei diversităţii biologice, de aceea a fost recunoscută în calitate de zonă umedă de importanţă internaţională a Convenţiei Ramsar (Nr.1316) şi ulterior a fost inclusă în fondul ariilor naturale protejate de stat. Zona Ramsar „Nistrul de Jos” care posedă biodiversitatea cea mai mare din AP ale țării (și include 8 zone-nucleu REN în 18 complexe naturale): plante superioare – 950 specii, mamifere – 54, păsări – 215, amfibieni şi reptile – 18 inclusiv speciile din Lista Roșie Mondială IUCN.

Proiectul va contribui la un mediu mai bun în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos” și la îmbunătățirea calității vieții populației locale. 

Una dintre problemele existente pe care proiectul vrea să le soluționeze este lipsa fâșiilor de protecție a unui monument al naturii din regiune, albia veche a ”Nistrului Chior”, cu o lungime de cca. 42 km, ce a apărut la mijlocul secolului XIX, ca urmare a schimbării cursului fluviului Nistru. Sectorul Nistrului Chior împreună cu ”Grădina Turcească” este desemnată ca zonă-nucleu a Rețelei Ecologice Naționale. În prezent lipsesc perdelele de protecție a apelor pe majoritatea absolută a lungimii, contrar legislației în vigoare. Aceste fâșii sunt importante pentru mediu și pentru populația locală. Iată de ce proiectul își propune continuarea îmbunătățirii situației Nistrului Chior și prevede plantarea a cca. 4 ha de perdele de protecție pe malul Nistrului Chior din Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”.  O altă problemă la soluționarea căreia va contribui proiectul este starea deplorabilă a unor componente din sistemele de aprovizionare a apei în localitățile din Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”. Din contul cofinanțării vor fi construite 2 porțiuni de sistem de canalizare în s. Palanca și Popeasca pentru îmbunătățirea situației ecologice în regiune.

Deoarece în regiunea Nistrului de Jos se prevede de către mai multe hotărâri de Guvern crearea unui parc național, este important de a dezvolta această zonă și din punct de vedere turistic. Iată de ce proiectul include și amenajarea unui punct de vizualizare a naturii ca unul model pentru a fi replicat.

Pentru un grad de conștientizare mai înalt privind necesitatea protejării zonei valoroase în care locuiesc, pe lângă activitățile de informare, proiectul își propune implicarea populației locale în activități active de amenajare a localităților prin organizarea de concursuri cu premii valoroase pentru comunitățile rurale din Zona Ramsar, care să fie exemple demonstrative pentru toată țara.

Grupurile ţintă ale proiectului sunt autorităţile publice locale din satele din Zona Ramsar, precum şi populaţia locală din aceste sate care vor obţine informaţii despre Zona Ramsar, iar populaţia din satele câștigătoare la concursurile organizate se vor bucura de rezultatele directe ale proiectului. Proiectul va contribui la obiectivele Strategiei de Ţară a GEF SGP prin împădurirea a cca. 4 ha de-a lungul Nistrului Chior în Copanca, Grădinița și Talmaza, amenajarea unui punct de vizualizare a naturii în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos” și o instituție publică locală cu acces la energia termică din surse regenerabile.