05.09.2022

GEF SGP anunță Concurs de Propuneri de Proiecte pe domenii tematice

Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilităţii Globale de Mediu (GEF), implementat de PNUD Moldova, invită ONG-urile şi OSC-urile să prezinte propuneri de proiecte în domeniile eficienței energetice.

Activități eligibile:

Promovarea tehnologiilor noi: încurajarea tehnologiilor prietenoase mediului, promovarea de soluții pentru îmbunătățirea eficienței energetice și valorificarea surselor de energie regenerabilă (panouri fotovoltaice, colectoare solare, termoizolare, energie eoliană, biocombustibili, biomasei și a instalaţiilor de biogaz pentru gospodăriile casnice rurale, aplicarea tehnologiilor LED și a sistemului de dimming), utilizarea deşeurilor agricole și forestiere secundare, aplicarea conceptului privind generarea distribuită la nivel local sau autonomiei energetică locală.

Plantații energetice: crearea/extinderea de plantații energetice (inclusiv din salcie și salcâm),

Implicarea populației: economisirea consumului de energie/căldură termică, promovarea utilizării produselor cu eficienţă energetică înaltă, promovarea şi încurajarea tehnologiilor energo eficiente (ex: cogenerării, încălzirii/răcirii), promovarea conceptelor de case ecologice rurale.

GEF SGP oferă granturi în valoare de până la 50 000 dolari SUA organizațiilor non-guvernamentale și organizațiilor din comunitate (ONG/CBO) din țările în curs de dezvoltare pentru a le permite să facă față provocărilor globale de mediu, în timp ce abordează necesitățile de dezvoltare durabilă. Perioada maximă de implementare a proiectului va fi de 10 luni.

Pentru a se demonstra susţinerea proiectului pe plan local şi durabilitatea rezultatelor, proiectul trebuie să asigure o cofinanţare, la un nivel de cel puţin 50% din costurile totale ale proiectului. Cofinanţarea se poate face în numerar şi în natură. Din totalul cofinanţării, se recomandă ca cca 50% să fie în numerar şi cca 50% în natură.     

GEF SGP activează în 125 de țări. SGP Moldova a început finanțarea proiectelor în 2013. De atunci, acesta a înregistrat succese în ceea ce privește finanțarea și oferirea suportului tehnic pentru mai mult de 58 proiecte susținute prin granturi. 

Procedura de aplicare:

Setul de documente va fi prezentat electronic la adresa denis.parea@undp.org, indicându-se în subiectul mesajului: „GEF SGP, Grant Tematic EE, [denumirea ONG-ului aplicant]”.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 30 Septembrie 2022, 23:59 (GMT +2).

Pentru informație adițională cu privire la procesul de participare la concurs, Vă rugăm să-l contactați pe Denis Parea, Coordonator Național, Programul de Granturi Mici al GEF, prin e-mail: denis.parea@undp.org, sau la tel. (+373) 22 839-876, mob. 0 686 86 777.

Documente de suport