Проекты

Тематическая область:

Contribuția beneficiarilor la elaborarea Strategiei programului de țară al PGM EO7 în Republica Moldova

Тематическая область: Развитие потенциала

     Echipa de experți cooptați de ADTM intenționează să elaboreze Strategia Programului de Țară pentru EO7 al Programului de granturi mici din GEF, care își propune drept scop “să promoveze și să susțină inițiativele inovative, inclusive și scalabile, precum și să încurajeze parteneriate cu implicarea multiplilor actori la nivel local pentru a aborda problemele globale de mediu în peisajele terestre/ma...

Мониторинг для эффективного управления окружающей среды

Тематическая область: Развитие потенциала

Проект доступен на румынском языке.

Agenda naţională de mediu: prin comunicare, spre o mai bună guvernare a mediului

Тематическая область: Развитие потенциала

În Strategia naţională de mediu 2014-2023, la fel ca şi în Priorităţile în domeniul mediului din Acordul de Asociere RM-UE pentru anii 2014-2016, pentru perioada imediat următoare o serie de circa 20 de acte legislative europene urmează a fi transpuse în legislaţia naţională. Participarea şi implicarea jurnaliştilor în procesul de comunicare a obligaţiunilor şi realizărilor ţării în acest domeniu este esenţial...