Proiecte

Domeniu:

Contribuția beneficiarilor la elaborarea Strategiei programului de țară al PGM EO7 în Republica Moldova

     Echipa de experți cooptați de ADTM intenționează să elaboreze Strategia Programului de Țară pentru EO7 al Programului de granturi mici din GEF, care își propune drept scop “să promoveze și să susțină inițiativele inovative, inclusive și scalabile, precum și să încurajeze parteneriate cu implicarea multiplilor actori la nivel local pentru a aborda problemele globale de mediu în peisajele terestre/ma...

Creșterea capacităților locale pentru dezvoltarea durabilă bazată pe valorificarea resurselor naturale în destinațiile turistice majore din Moldova

     În Moldova sunt zone bogate cu resurse naturale atractive pentru populaţia locală, vizitatori și turişti, dar există o serie de deficiente cronice, cum ar fi: (i) lipsa unei viziuni comune pentru valorificarea non-degradantă a resurselor biodiversităţii, peisajului şi valorilor unice locale (cultura, istorie, tradiţii), care reduc mult din coieziune dintre APL şi alţi actori locali de dezvoltare, prtecum și asocierea ant...

Implicare, interacţiune, cooperare întru identificarea de soluţii locale pentru probleme globale

     Proiectul propus de AJMTEM se încadrează în componenta de dezvoltare a capacităților comunităților ca un domeniu de interes suplimentar și vine să crească capacitatea ONG-urilor de a-și promova organizația, proiectele, rezultatele acestuia și implicit pe SGP. Astfel, implementarea proiectului vine să remedieze lipsa de diseminare a informației unui public cât mai larg pentru ca acesta să conștientizeze și să...

Elaborarea Strategiei Programului de Ţară pentru Faza Operaţională 6 a Programului de Granturi Mici al GEF

     Proiectul își propune să dezvolte Strategia Programului de Ţară pentru Faza Operaţională 6 a Programului de Granturi Mici ale GEF. Programul de Granturi Mici al GEF oferă organizațiilor non-guvernamentale și comunitare (ONG-uri / OC) în ţările în curs de dezvoltare, subvenții care să le permită să abordeze provocările globale de mediu, abordând nevoile locale de dezvoltare durab...

Consolidarea acţiunilor între ONG-uri și autoritățile publice locale și activarea societății civile în lupta pentru protejarea resurselor și a calității apei potabile în stepa Bugeacului

     Scopul acestui proiect este de a oferi informații ONG-urilor, autorităților publice locale și populației locale despre conformitatea apei potabile la cerințele sanitare și epidemiologice, din surse aflate în apropierea de orasele Comrat, Chadîr-Lunga și Vulcănești.       Problema apei potabile este foarte importantă în Republica Moldova. Doar 17% din populația r...

MEGA Joc: Moldova prin E-learning inovator și platforma de colaborare pentru acțiune pentru mediu

MEGA joc este un sistem de e-learning de mediu și implicare a comunității comunitatilor de mediu fiind creat cu scopul de a sprijini alte ONG-uri de mediu, grupuri de inițiativă ale societății civile, și ecologiști individuali pentru a consolida și a îmbunătăți guvernanța comunitatilor de mediu în Moldova, prin consolidarea rentabilă a capacităților, schimbarea comportamentului, și gestionarea proiectelor de mediu. Sistemul de joc MEG...

Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu

Guvernanța în orice domeniu, inclusiv în domeniul mediului poate fi una de succes doar în cazul în care vom avea și o societate civilă pregătită pentru a susține activitățile și eforturile guvernării, o societate capabilă de a se implica în procesele decizionale de mediu, fiind un catalizator al proceselor inițiate de guvernare. Astăzi, în momentul în care Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu...

Aplicarea Guvernării de Mediu în Moldova prin implicarea publicului în procesul de evaluare a Impactului Asupra Mediului

Propunerea de proiect "Aplicarea Guvernării de Mediu în Moldova prin implicarea publicului în procesul de evaluare a Impactului Asupra Mediului" este elaborat de AP EcoContact în parteneriat cu un trainer și meditator internațional doamna Suzanne Bakker. Ideea principală a acestei propuneri este de a sprijini procesul de implementare a Strategiei Naționale de Mediu a Republicii Moldova pentru anii 2014-2023 și a Acordu...

Capacităţi consolidate a părţilor interesate – factor esenţial în guvernanţa de mediu în Regiunea Prutului Inferior

Proiectul „Capacităţi consolidate a părţilor interesate – factor esenţial în guvernanţa de mediu în Regiunea Prutului Inferior” abordează tematica extinderii şi dezvoltării ariilor naturale protejate de stat. Tema abordată de proiect coincide cu prioritatea naţională nr. 5 din Programul de Dezvoltare Strategică, elaborată de Ministerul Mediului pentru anii 2012-2014, şi anume „Asigurarea extinderii şi dezvoltăr...

Agenda naţională de mediu: prin comunicare, spre o mai bună guvernare a mediului

În Strategia naţională de mediu 2014-2023, la fel ca şi în Priorităţile în domeniul mediului din Acordul de Asociere RM-UE pentru anii 2014-2016, pentru perioada imediat următoare o serie de circa 20 de acte legislative europene urmează a fi transpuse în legislaţia naţională. Participarea şi implicarea jurnaliştilor în procesul de comunicare a obligaţiunilor şi realizărilor ţării în acest domeniu este esenţial...