Проекты

Тематическая область:

Parteneriate pentru un mediu curat

Începând cu anul 2001, or. Criuleni are o întreprindere municipală, care adună deşeurile menajere laolaltă şi le transportă la o gunoişte acceptată de primărie, care se află într-o pădure din apropierea oraşului. În ultimii ani însă, a crescut considerabil volumul de gunoi colectat de la orăşeni, inclusiv volumul deşeurilor din plastic, care astăzi, conform estimărilor din Strategia de gestionare a deșeurilor &...

Conştientizarea publicului privind efectele nocive ale deşeurilor asupra mediului

Proiectul:  ”Conştientizarea publicului privind efectele nocive ale deşeurilor asupra mediului” are ca scop – regenerarea mediului și aspectului turistic al localității Speia, ceea ce va duce la modernizarea zonelor verzi și conservarea peisagistică, creșterea calității vieții locuitorilor,  îmbunătățirii atractivității localității, deschisă  proprilor rezidenți și non-rezidenți, dezvoltarea infrastructurii...

Eliminarea stocurilor de pesticide neutilizate, învechite și interzise în comuna Calfa

Proiectul se încadrează în prioritățile GEF SGP: domeniul tematic Substanțe chimice, Obiectiv imediat 9: Promovarea şi susţinerea eliminării POP şi a poluanţilor chimici de interes global la nivelul comunităţii. În localitatea Calfa sunt dislocate cca 6 tone de pesticide cu termene expirate și interzise în utilizare. Starea tehnică a depozitului de sub pesticide din centru localității Calfa este deplorabilă. Pri...