Проекты

Тематическая область:

Promovarea exemplelor de conlucrare strategică dintre principalii actori locali în soluționarea problemelor de mediu în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”

Тематическая область: Cбережение ландшафта

Zona Ramsar „Nistrul de Jos” este o zonă valoroasă din punct de vedere al bogăţiei diversităţii biologice, de aceea a fost recunoscută în calitate de zonă umedă de importanţă internaţională a Convenţiei Ramsar (Nr.1316) şi ulterior a fost inclusă în fondul ariilor naturale protejate de stat. Zona Ramsar „Nistrul de Jos” care posedă biodiversitatea cea mai mare din AP ale țării (și include 8 zone-nucleu REN &ici...

Promovarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice cu accent pe bazinul râului Răut

Тематическая область: Cбережение ландшафта

Cercetările ştiinţifice confirmă faptul că încălzirea globală este un rezultat direct sau indirect al activităţilor umane (arderea combustibililor fosili, schimbarea folosinţei terenurilor etc.), care determină schimbarea compoziţiei atmosferei globale şi care se adaugă la variabilitatea naturală a climei, observate pe o perioadă de timp comparabilă. În Republica Moldova, variabilitatea climatică are efecte directe asupra unor sect...

AGROECOLOGIA – şanse şi perspective pentru comunitățile rurale

Тематическая область: Cбережение ландшафта

Albia râului Camenca şi a afluenţilor săi au fost regularizate la maxim. Circa 50% din lungimea albiilor sunt lacuri de acumulare artificial create. Majoritatea lacurilor sunt gestionate de către arendaşi în scopuri piscicole, suprapopularea rezervoarelor cu puiet de peşte, micşorează drastic, în perioada de vară cantitatea de O2 în apă, problemă pe care antreprenorii, o rezolvă, prin introducerea masivă a silitrei &i...

Граждане участвуют - Сообщество процветает

Тематическая область: Cбережение ландшафта

Проект доступен на румынском языке.

Наши реки - задача для трансграничных вод

Тематическая область: Cбережение ландшафта

Проект доступен на румынском языке.