Projects

Focal area:

Poligonul Cişmichioi: Reducerea, prevenirea şi monitorizarea poluării mediului înconjurător cu substanţele chimice nocive

Focal area: Biodiversity

Poluarea mediului înconjurător cu poluanţi organici persistenţi (POP) pare a fi o ameninţare majoră, ce planează pe parcursul ultimilor 4 decenii şi debutează ca o situaţie, care nu mai poate fi trecută cu vederea, atît în sudul Republicii Moldova, cît şi în ansamblu în regiunea Deltei Dunării. Asociaţia obştească de mediu INQUA-Moldova î-şi propune drept scop participarea activă şi prin măsuri concret...

Dezvoltăm agricultura ECO prin îmbinarea surselor energetice regenerabile

Focal area: Climatic changes

Proiectul „Dezvoltăm agricultura ECO  prim îmbinarea surselor energetice regenerabile!” va fi implementat în localitatea Zăbriceni, raionul Edineț, în comun cu  partenerii proiectului – ferma ecologică cu ciclu închis  al Mănăstirii ”Nașterea Domnului” de la Zăbriceni (http://www.biocamara.md/#),  Asociația Culturală a Tinerilor ORMAX și Institutul de Cercetări pentru...

Îmbunătățirea performanței sistemelor de informare în domeniul mediului în Republica Moldova pentru conformitatea cu standardele europene

Focal area: Climatic changes

Informația din domeniul mediului și Sistemele Informaționale de Management a Datelor de Mediu (SIMDM) au un rol primordial în luarea deciziilor de mediu. Resursele informaționale despre starea și protecția mediului au devenit extrem de solicitate atât de actorii cu rol de decizie cât și de publicul larg. Ele capătă o importanță și mai mare din moment ce la elaborarea lor participă de rând cu organizațiile de stat abilitate...

Crearea, restabilirea și protecția ecosistemelor seminaturale și spațiilor verzi în Zona Umedă de Importanță Internațională Ramsar ”Nistrul Inferior”

Focal area: Climatic changes

Începînd cu anii 1990 ecosistemele seminaturale și spațiile verzi din localitățile Republicii Moldova au început să degradeze. La etapa actuală în Zona Umedă de Importanță Internațională Ramsar ”Nistrul Inferior” din Republica Moldova una din problemele de bază este crearea, restabilirea și protecția ecosistemelor seminaturale și spațiilor verzi. Unele fîșii forestiere de protecție din cadrul ecosistem...

Eliminarea stocurilor de pesticide neutilizate, învechite și interzise în comuna Calfa

Proiectul se încadrează în prioritățile GEF SGP: domeniul tematic Substanțe chimice, Obiectiv imediat 9: Promovarea şi susţinerea eliminării POP şi a poluanţilor chimici de interes global la nivelul comunităţii. În localitatea Calfa sunt dislocate cca 6 tone de pesticide cu termene expirate și interzise în utilizare. Starea tehnică a depozitului de sub pesticide din centru localității Calfa este deplorabilă. Pri...

Primul Centru Regional Ecologic de Inovație Socială: promovarea tehnologiilor

Focal area: Climatic changes

Proiectul se încadrează în prioritățile GEF SGP: domeniul tematic 2 Schimbări climatice, Obiectiv imediat 3: Promovarea demonstrării, dezvoltării şi transferului de tehnologii cu emisii reduse de carbon, la nivelul comunităţii. Proiectul prevede  crearea primului centru  de inovație socială în Moldova. În cadrul Centrului de Inovație Socială următoarele instrumente vor fi implementate: - crearea atelie...

Formarea Rețelei Ecologice Naționale – contribuție la nivel local și național

Focal area: Biodiversity

Proiectul se încadrează în prioritățile GEF SGP: domeniul tematic 1 Biodiversiate, Obiectiv imediat 1: Îmbunătăţirea sustenabilităţii ariilor protejate şi a zonelor de conservare de interes comunitar, prin acţiuni ale comunităţii. Aria de implementare posedă biodiversitatea cea mai mare din AP ale țării (și include 8 zone-nucleu REN în 18 complexe naturale): plante superioare – 950 specii, mamifere – 54...

Promovarea demonstrării, dezvoltării și transferului de tehnologii cu emisii reduse de carbon prin implementarea sistemului de iluminat public autonom cu panouri fotovoltaice si plafoane LED

Focal area: Climatic changes

Proiectul  se încadrează în prioritățile GEF SGP: domeniul tematic 2 Schimbări climatice, Obiectiv imediat 3: Promovarea demonstrării, dezvoltării şi transferului de tehnologii cu emisii reduse de carbon, la nivelul comunităţii. Proiectul respectiv urmează a fi implementat în aria ce cuprinde 20 de primării din RM, care se regăsesc în 12 raioane ale țării.  Acestea sunt: s. Sadova r. Călărași, s. Bardar r...

Energie curată pentru copii sănătoși

Focal area: Climatic changes

Proiectul vine spre executarea priorităților expuse în Programul GEF SGP  și se încadrează   în prioritățile GEF SGP: domeniul tematic 2 Schimbări climatice, Obiectiv imediat 3: Promovarea demonstrării, dezvoltării şi transferului de tehnologii cu emisii reduse de carbon, la nivelul comunităţii. Proiectul prevede instalarea pe acoperișul grădiniței de copii din localitatea Chișcăreni a circa 60 panour...