Projects

Focal area:

Improvement of degraded lands by planting forests with high added value in Varzaresti locality, Nisporeni district

Focal area: Landscape conservation

The territory of Varzărești commune, Nisporeni district has a soil quality of 41 points, with soils that are characterized by a very low level of fertility. Erosion processes are developed on an area of over 300 ha, there are landslides and ravines with a depth of up to 10 meters. The total of eroded (washed) soils on Varzărești territory represents 40%, and the poorly eroded soils - 21%. Therefore, one cannot expect good agricultural production...

Creation of technological, social, educational tools for the purpose of Environmental restoration, based on the consolidation of intersectoral participation of stakeholders: local and civil society, public authorities, youth, etc. (Pilot project)

Focal area: Landscape conservation

The implementation of this Project will have a beneficial effect on the sustainable development of the region by actively involving communities in solving problems at the local level. About 5,500 hectares are occupied by fallows - decommissioned and unrooted perennial plantations, they can be considered degraded land, which in the future can be used in agriculture or for deforestation in order to improve the ecological situation in the regio...

Promovarea exemplelor de conlucrare strategică dintre principalii actori locali în soluționarea problemelor de mediu în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”

Focal area: Landscape conservation

Zona Ramsar „Nistrul de Jos” este o zonă valoroasă din punct de vedere al bogăţiei diversităţii biologice, de aceea a fost recunoscută în calitate de zonă umedă de importanţă internaţională a Convenţiei Ramsar (Nr.1316) şi ulterior a fost inclusă în fondul ariilor naturale protejate de stat. Zona Ramsar „Nistrul de Jos” care posedă biodiversitatea cea mai mare din AP ale țării (și include 8 zone-nucleu REN &ici...

Promovarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice cu accent pe bazinul râului Răut

Focal area: Landscape conservation

Cercetările ştiinţifice confirmă faptul că încălzirea globală este un rezultat direct sau indirect al activităţilor umane (arderea combustibililor fosili, schimbarea folosinţei terenurilor etc.), care determină schimbarea compoziţiei atmosferei globale şi care se adaugă la variabilitatea naturală a climei, observate pe o perioadă de timp comparabilă. În Republica Moldova, variabilitatea climatică are efecte directe asupra unor sect...

AGROECOLOGIA – şanse şi perspective pentru comunitățile rurale

Focal area: Landscape conservation

Albia râului Camenca şi a afluenţilor săi au fost regularizate la maxim. Circa 50% din lungimea albiilor sunt lacuri de acumulare artificial create. Majoritatea lacurilor sunt gestionate de către arendaşi în scopuri piscicole, suprapopularea rezervoarelor cu puiet de peşte, micşorează drastic, în perioada de vară cantitatea de O2 în apă, problemă pe care antreprenorii, o rezolvă, prin introducerea masivă a silitrei &i...

Cetăţenii participă - comunitatea prosperă

Focal area: Landscape conservation

     Scopul principal al proiectului este asigurarea îmbunătăţirii condiţiilor de trai a cetăţenilor din satul Costeşti în vederea conservării şi restabilirii componentelor mediului natural din localitate Costeşti, participînd direct la incluziune socială prin dobîndirea calităţilor de cetăţeni pro-activi. Prin implementarea proiectului “Cetăţenii participă – Comunitatea prosperă”, se asigu...

Rîurile noastre - provocarea apele transfrontaliere

Focal area: Landscape conservation

AO Centrul National de Mediu (CNM) propune să promoveze managementul integrat al resurselor de apă în bazinul afluentului fluviului Nistru - rîul Bîc prin acțiuni de promovare a creșterii debitului de apă în amonte de mun. Chișinău și căutării soluțiilor de stopare a cultivării produselor agricole în aval de mun. Chișinău care sunt irigate din r. Bîc și consumate de întreaga regiune din bazinul r. Bî...