Projects

Focal area:

We recycle WEEE and achieve SDGs

Based on the results of the study conducted by A.O. Association for Waste Recovery in 2019 and directly the results and impact of the project implemented with the support of the Small Grants Programme GEF SGP Moldova, A.O. EcoDigital considers it important to ensure the continuity of the results obtained and directly expand the number of beneficiaries of the project with access to information and WEEE collection points, thus directly contributing...

Partnership for a Clean Environment - II

The overall objective of the project is to empower local partnerships between LPAs, CSOs, economic agents and citizens to ensure efficient waste management. This approach is significant to continue in the context of the global environmental objectives, the GEF SGP Country Strategy, as well as the actions initiated to strengthen local partnerships, to ensure mechanisms on the selective waste collection management, which has begun to highlight in t...

E-waste collection project “WEEE RECYCLED”

Within the framework of the "Project for the collection of electronic waste" DEEERECICLAD'or ", it is proposed to provide residents of the left bank of the Dniester - Transnistrian region with a network of collection, safe storage and preparation for transportation of electronic waste for further disposal, reduction of greenhouse gas emissions from non-recycled waste, and so on. contribute to the protection of the environment a...

Parteneriate pentru un mediu curat

Începând cu anul 2001, or. Criuleni are o întreprindere municipală, care adună deşeurile menajere laolaltă şi le transportă la o gunoişte acceptată de primărie, care se află într-o pădure din apropierea oraşului. În ultimii ani însă, a crescut considerabil volumul de gunoi colectat de la orăşeni, inclusiv volumul deşeurilor din plastic, care astăzi, conform estimărilor din Strategia de gestionare a deșeurilor &...

Conştientizarea publicului privind efectele nocive ale deşeurilor asupra mediului

Proiectul:  ”Conştientizarea publicului privind efectele nocive ale deşeurilor asupra mediului” are ca scop – regenerarea mediului și aspectului turistic al localității Speia, ceea ce va duce la modernizarea zonelor verzi și conservarea peisagistică, creșterea calității vieții locuitorilor,  îmbunătățirii atractivității localității, deschisă  proprilor rezidenți și non-rezidenți, dezvoltarea infrastructurii...

Creating an e-waste collection network by launching the “Clean city with recycled e-waste” campaign

The project “Creating an e-waste collection network by launching the “Clean city with recycled waste” campaign” is developed by PA Asociatia de Valorificare a Deseurilor in partnership with MoldRec Association and will cover the municipality of Chisinau. The beneficiaries of the project will be the public and private sector institutions, including high school and libraries. The project “Creating an...

Keeping the village clean

The project will be implemented in Ermoclia village, Stefan Voda district. In the current context of massive environmental pollution, more and more emphasis is being placed on finding solutions to reduce the destruction of nature and the environment we live in. People must be aware of the harmful effects their actions have on the environment and affecting future generation. If no urgent action is taken to reduce pollution and protect the envir...

Eliminarea stocurilor de pesticide neutilizate, învechite și interzise în comuna Calfa

Proiectul se încadrează în prioritățile GEF SGP: domeniul tematic Substanțe chimice, Obiectiv imediat 9: Promovarea şi susţinerea eliminării POP şi a poluanţilor chimici de interes global la nivelul comunităţii. În localitatea Calfa sunt dislocate cca 6 tone de pesticide cu termene expirate și interzise în utilizare. Starea tehnică a depozitului de sub pesticide din centru localității Calfa este deplorabilă. Pri...