Projects

Focal area:

The use of low capacity wind installations in social Institutions for the implementation of the “My Metering” support scheme and the elaboration of a replication model in rural areas

Focal area: Climatic changes

The General Objective of the project is the introduction of new technologies for generating electricity from renewable sources which will reduce electricity costs, will lead to the more efficient energy consumption and will generate socio-economic benefits in educational institutions. This project addresses the problem of increased electricity consumption in social institutions, especially in education, in the context of energy resources import...

Energy savings and reduced CO2 emissions in the activity of preschool institutions in Soldanesti

Focal area: Climatic changes

The concern of the Soldanesti city authorities for the implementation of energy efficiency measures in local development policies highlights a high degree of awareness regarding current environmental issues. In 2016, Soldanesti City Hall formalized its views towards this issue by joining the Covenant of Mayors and developing and approving the Sustainable Energy Action Plan (SEAP), which was planned to be implemented over the following 4 years. D...

Promotion and application of energy efficiency aspects through thermal insulation of the facades of Kindergarten No. 1 in Vorniceni

Focal area: Climatic changes

On November 8, 2018, the City Hall of Vorniceni village in Straseni district signed the Covenant of Mayors, through which Vorniceni village officially commits to reduce CO2 emissions by 2030, by at least 30% compared to the reference year 2016. On May 15, 2020 Vorniceni Village Council approved the Action Plan on sustainable energy and climate of Vorniceni village. Among the local development priorities in the Action Plan, Chapter 2.1 mentions th...

SMART SOLUTIONS FOR SMART COMMUNITIES

Focal area: Climatic changes

The current project derives from the Action Plan outlined within the Panel on ``Tourism and Rural Development`` of the Vth Edition of the Gala of Students Native From Moldova (GSORM) and the VIth Edition of the Gala‘s Innovation Hub focused on ``SMART Solutions for SMART Communities. In the light of the recent movement towards SMART Cities solutions, streaming the urban services and making life easier for the inhabitants of big cities, spec...

GreenTech Rangers - Accelerator pentru start-up-uri de sustenabilitate

Focal area: Climatic changes

Contextul proiectului: GreenTech Rangers este un program de accelerare pentru startup-uri, menit să îmbunătățească ecosistemul antreprenorial social / ecologic din Moldova. Acesta integrează diverse inițiative orientate spre socială pentru a crea o călătorie de învățare și dezvoltare pentru tinerii talentați moldoveni pentru a îmbunătăți mediul natural din țară. GreenTech Rangers este implementat de un consorțiu format din...

Eficientizarea energetică a gimnaziului din satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă

Focal area: Climatic changes

Problema schimbărilor climatice a devenit una dintre cele mai importante cu care se confruntă omenirea în secolul XXI. Angajamentele țărilor în cadrul Acordului de la Paris din 2015, enunțate în Contribuțiile Naționale Determinate (CND), oferă cadrul necesar pentru orientarea acțiunilor la nivel național spre atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. APL din s. Feștelița intenționează să integreze obiectivele...

Soluții inteligente de energie pentru Ecotown

Focal area: Climatic changes

Cantemir (cca. 5000 de locuitori), oras din sudul Moldovei, a semnat Pactul de Inițiativă al Primarilor pentru Energie și Climă în 2012. După ce și-a asumat responsabilitatea de a reduce consumul de energie și emisiile de CO2 cu 20% până în 2020, guvernul local a dezvoltat Planul său de Acțiune pentru Energie Durabilă (SEAP). De atunci Cantemir a implementat activ proiecte pentru a-și atinge obiectivele energetice și climatice....

Promoting ecological-entrepreneurship activities in rural areas

Focal area: Climatic changes

the  project ,,Promoting ecological-entrepreneurship activities in rural areas" is developed in synergy with the project" Supporting entrepreneurship education in Europe and Eurasia ", which is implementing in period February 1, 2017 - January 31, 2020, financed by USAID and implement by Junior Achievement Moldova. During the 23 years of activity, JA Moldova gradually brought into the context of the pre-university school in...

Efectuarea lucrărilor de eficientizare energetică a pereților exteriori și construcția centralei termice pe bază de biocombustibil solid (bricheți) la grădinița-creșă

Focal area: Climatic changes

Proiectul dat tinde să contribuie la soluționarea a două probleme majore cu care se confruntă astăzi localitatea Buşila, raionul Ungheni, și anume. Protejarea mediului ambiant prin reducerea emisiilor de CO2 ce apar la încălzirea instituțiilor, pe bază de combustibil solid (cărbuni), prin înlocuirea lor cu biocombustibil solid biomasă bricheți. Diminuarea cheltuielelor pentru încălzirea grădiniței pe timp rece prin...

Prin participare ne adaptăm la schimbările climatice şi dezastre

Focal area: Climatic changes

     Schimbările climatice sunt o provocare a mileniului. În ansamblu, indiferent sub ce formă se manifestă, acest fenomen ameninţă mediul ambiant, stagnează dezvoltarea economică şi prosperitatea globală. Republica Moldova nu este o excepţie. Schimbările Climatice au devenit o ameninţare la adresa mediului înconjurător, a dezvoltării durabile, iar măsurile de atenuare şi adaptare la acest fenomen trebuie să devină o pr...