Proiecte

Domeniu:

Acționăm ECO prin inovație

Domeniu: Agroecologie

Proiectul propus se concentrează pe promovarea gestionării durabile a terenurilor agricole pentru a spori rezistența fermierilor la schimbările climatice și a reduce emisiile de gaze cu efect de seră prin tehnici de promovare a agriculturii integrate. Proiectul este implementat împreună cu cooperativa producătorilor ecologici - „Ecoferm”, prima cooperativă de fermieri organici, compusă din 6 membri, înființați recent...

Agroecologie pentru dezvoltarea durabilă rurală

Domeniu: Agroecologie

Obiectivul general al proiectului este promovarea agriculturii organice și a agro-eco-turismului ca mijloc prioritar pentru dezvoltarea durabilă a Moldovei. Acesta adoptă o abordare sistemică care lucrează cu părțile interesate din sectorul cheie, cu legislația, cu fermierii, cu studenții din agricultură și cu populația generală. Domeniul de lucru se extinde la întreg teritoriul Republicii Moldova, invitând participanți din...

Portal Educațional E-learning în Agricultura Ecologică

Domeniu: Agroecologie

Prezentul Proiect a fost conceput pentru a contribui la soluționarea problemelor de ordin global și se încadrează perfect în Componenta 2 PGM a EO6: Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei. Pentru a contribui la această componentă este propusă atingerea obiectivului general al Proiectului: Popularizarea aplicării mijloacelor agricole inofensive și prietenoase mediului. Aceasta poate fi atins prin crearea unei...

Dezvoltarea și implementarea inovațiilor și tehnologiilor agroecologice în agricultură în conformitate cu principiile specializării inteligente, contribuind la dezvoltarea regiunilor Taraclia și Comrat

Domeniu: Agroecologie

Scopul principal al proiectului: creșterea nivelului de competitivitate și asigurarea dezvoltării durabile a regiunii Taraclia și a UTA Găgăuzia prin introducerea de inovații și tehnologii agroecologice, luând în considerare schimbările climatice. Rezultatele așteptate ale implementării cu succes a proiectului: • Creșterea gradului de conștientizare și consolidarea opiniei publice cu privire la tema agroecologiei și bi...

Incluziunea socială prin activități mixte desfășurate către tinerii cu dizabilități din localitățile r.Călărași

Domeniu: Agroecologie

Asociația ”Dorința” implementează activități care să faciliteze angajarea în câmpul muncii a tinerilor cu dizabilități sau care să susțină tinerii cu dizabilități să-și înființeze o proprie afacere. Întemeierea proprii afaceri este una dintre cele mai viabile direcții de lucru ale Asociației ”Dorința” deoarece, Asociația ”Dorința” activează pe teritoriul raionului Călărași și comunitățil...

Dezvoltarea abilităţilor de adaptare şi rezilienţă la schimbările climatice în raionul Drochia

Domeniu: Agroecologie

În prezent, Republica Moldova este una dintre cele mai dezavantajate ţări din Europa şi Asia Centrală, cu un înalt grad de vulnerabilitate la schimbările climatice. Raionul Drochia este situat în centrul Zonei de Nord (zona de silvostepă a Moldovei), care se caracterizează cu cea mai scurtă perioadă de vegetaţie activă (175-182 zile) şi cu cea mai scurtă perioadă a duratei fără îngheţuri (178-188 zile) în comparaţie...

Agroecologie inteligentă în oraș

Domeniu: Agroecologie

     În conformitate cu strategia programului de țară a GEF SGP, proiectul "Agroecologia inteligentă în oraș" vizează reducerea emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă, organizarea de lecții ecologice, informarea gospodăriilor familiale cu privire la practicile agricole de succes adaptate la schimbările climatice, Utilizarea produselor ecologice în mediul urban, precum și integrarea grupurilor s...

Plante aromatice pentru adaptarea agriculturii la schimbările climatice

Domeniu: Agroecologie

Scopul Proiectului: Crearea de alternativă la agricultura tradițională prin cultivare de plante aromatice, adaptate la schimbările climatice și prietenoase mediului ambiant. Obiectivele proiectului: Informarea fermierilor din regiunea proiectului referitor la afacerile cu plante aromatice ca alternativă la agricultura tradițională, inclusiv a tehnologiei ecologice de creșterea a acestor plante; Crearea plantațiilor de lavandă ca model...