Proiecte

Domeniu:

Reciclăm DEEE și realizăm ODD

Anual în Republica Moldova sunt generate circa 10 mii tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), iar conform Studiului privind generarea și gestionarea e-deșeurilor în mun.Chișinău, top obstacole cu privire la colectarea DEEE sunt informarea insuficientă cu privire la colectarea și reciclarea DEEE și lipsa Infrastructurii de colectare DEEE. Toate luate împreună aduc o povară enormă asupra mediului – da...

PARTENERIAT PENTRU UN MEDIU CURAT - II

Proiectul are drept obiectiv general împuternicirea parteneriatelor locale între APL, OSC, agenți economici și cetățeni pentru asigurarea unui management eficient al deșeurilor. Această abordare este semnificativă de continuat în contextul obiectivelor globale de mediu, Strategiei de țară a GEF SGP, precum și a acțiunilor inițiate de a fortifica parteneriatele locale, de a asigura mecanisme privind managentul colectării selectiv...

"Proiect pentru colectarea deșeurilor electronice" "DEEE RECICLAD'or",

În cadrul "Proiectului de colectare a deșeurilor electronice" DEEERECICLAD'or ", se propune să se ofere locuitorilor de pe malul stâng al râului Nistru - UTA Transnistria, o rețea de colectare, depozitare sigură și pregătire pentru transportul deșeurilor electronice spre eliminare, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din deșeurile nereciclate etc. a contribui la protecția mediului...

Parteneriate pentru un mediu curat

Începând cu anul 2001, or. Criuleni are o întreprindere municipală, care adună deşeurile menajere laolaltă şi le transportă la o gunoişte acceptată de primărie, care se află într-o pădure din apropierea oraşului. În ultimii ani însă, a crescut considerabil volumul de gunoi colectat de la orăşeni, inclusiv volumul deşeurilor din plastic, care astăzi, conform estimărilor din Strategia de gestionare a deșeurilor &...

Conştientizarea publicului privind efectele nocive ale deşeurilor asupra mediului

Proiectul:  ”Conştientizarea publicului privind efectele nocive ale deşeurilor asupra mediului” are ca scop – regenerarea mediului și aspectului turistic al localității Speia, ceea ce va duce la modernizarea zonelor verzi și conservarea peisagistică, creșterea calității vieții locuitorilor,  îmbunătățirii atractivității localității, deschisă  proprilor rezidenți și non-rezidenți, dezvoltarea infrastructurii...

Crearea unei reţele de colectare a e-Deşeurilor prin lansarea campaniei “Oraş curat cu deşeu reciclat”

Una din problemele cu care se confruntă Republica Moldova și care rămâne a fi nesoluționată până la moment, este gestionarea incorectă a deșeurilor, în special a celor de tipul Echipamentelor Electrice și Electronice (DEEE-uri) și a Bateriilor portabile uzate, denumite în continuare “e-Deșeuri”. Din lipsă de informare și conștientizare, o mare parte a populației continuă să depoziteze/arunce aceste deșeuri peri...

Păstrăm satul curat

Proiectul va fi implementat în satul Ermoclia, raionul Ștefan Vodă.  În contextul actual al poluării masive a mediului inconjurator se pune tot mai mult accent pe găsirea unor soluții de reducere a distrugerii naturii şi mediului în care trăim. Omul trebuie să fie conștient de efectele dăunătoare pe care acțiunile sale le produc asupra mediului și care se vor răsfrânge asupra urmașilor săi. Daca nu se vor...

Eliminarea stocurilor de pesticide neutilizate, învechite și interzise în comuna Calfa

Proiectul se încadrează în prioritățile GEF SGP: domeniul tematic Substanțe chimice, Obiectiv imediat 9: Promovarea şi susţinerea eliminării POP şi a poluanţilor chimici de interes global la nivelul comunităţii. În localitatea Calfa sunt dislocate cca 6 tone de pesticide cu termene expirate și interzise în utilizare. Starea tehnică a depozitului de sub pesticide din centru localității Calfa este deplorabilă. Pri...