Proiecte

Domeniu:

Fugi de plastic

Proiectul „Fugi de PLASTIC/Run from PLASTIC” este conceput de A.O. EcoDigital în parteneriat cu A.O. Centrul de instruire și consultanță E-Circular, A.O. Run Moldova și A.O. APIAM cu scopul de a reduce poluarea cu plastic prin promovarea reducerii consumului de ambalaje de plastic de unică folosință și a unui mod de viață sănătos. În contextul în care înregistrăm o creștere constantă a cantităților de deșeur...

Îmbunătățirea mediului prin trecerea de la plastic la materiale ecologice in raionul Comrat

Așezările UAT Găgăuzia se confruntă cu o problemă acută cu eliminarea deșeurilor solide municipale (DSU), în special de volum mare - peste 40% din volum sunt deșeuri plastice. Modalitatea clasică de eliminare a deșeurilor (container - camion de gunoi - depozit de deșeuri - recuperare) este astăzi ineficientă și, în plus, potențial periculoasă, deoarece chiar și o groapă de gunoi atent prelucrată și acoperită cu sol este o sursă dăunăt...

Deșeuri din Plastic în Economia Circulară: Soluții comunitare

Proiectul „Deșeuri din Plastic în Economia Circulară: Soluții comunitare” este conceput de A.O. Verde e Moldova în parteneriat cu A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor (AVD) pornind de la importanța și actualitatea abordărilor circulare (ex. sisteme de prevenire, reutilizare, alternative la produselor de unică folosință)  drept soluții inovatoare în vederea reducerii cantității de deșeuri de plastic gen...

Aplicarea prevederilor reglementare privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

Axându-ne pe necesitatea unor practici sustenabile, acest proiect este dedicat creării noilor lanțuri valorice în cadrul deșeurilor, cu accent pe promovarea beneficiilor reciclării și abordările prietenoase mediului în gestionarea materiilor și a substanțelor chimice, prin participarea incluzivă a factorilor-motori pentru reducerea deversării/depozitării deșeurilor. Prezentul proiect vine să răspundă cerințelor noii legi a deșeu...

Reciclăm DEEE și realizăm ODD

Anual în Republica Moldova sunt generate circa 10 mii tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), iar conform Studiului privind generarea și gestionarea e-deșeurilor în mun.Chișinău, top obstacole cu privire la colectarea DEEE sunt informarea insuficientă cu privire la colectarea și reciclarea DEEE și lipsa Infrastructurii de colectare DEEE. Toate luate împreună aduc o povară enormă asupra mediului – da...

PARTENERIAT PENTRU UN MEDIU CURAT - II

Proiectul are drept obiectiv general împuternicirea parteneriatelor locale între APL, OSC, agenți economici și cetățeni pentru asigurarea unui management eficient al deșeurilor. Această abordare este semnificativă de continuat în contextul obiectivelor globale de mediu, Strategiei de țară a GEF SGP, precum și a acțiunilor inițiate de a fortifica parteneriatele locale, de a asigura mecanisme privind managentul colectării selectiv...

"Proiect pentru colectarea deșeurilor electronice" "DEEE RECICLAD'or",

În cadrul "Proiectului de colectare a deșeurilor electronice" DEEERECICLAD'or ", se propune să se ofere locuitorilor de pe malul stâng al râului Nistru - UTA Transnistria, o rețea de colectare, depozitare sigură și pregătire pentru transportul deșeurilor electronice spre eliminare, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din deșeurile nereciclate etc. a contribui la protecția mediului...

Parteneriate pentru un mediu curat

Începând cu anul 2001, or. Criuleni are o întreprindere municipală, care adună deşeurile menajere laolaltă şi le transportă la o gunoişte acceptată de primărie, care se află într-o pădure din apropierea oraşului. În ultimii ani însă, a crescut considerabil volumul de gunoi colectat de la orăşeni, inclusiv volumul deşeurilor din plastic, care astăzi, conform estimărilor din Strategia de gestionare a deșeurilor &...

Conştientizarea publicului privind efectele nocive ale deşeurilor asupra mediului

Proiectul:  ”Conştientizarea publicului privind efectele nocive ale deşeurilor asupra mediului” are ca scop – regenerarea mediului și aspectului turistic al localității Speia, ceea ce va duce la modernizarea zonelor verzi și conservarea peisagistică, creșterea calității vieții locuitorilor,  îmbunătățirii atractivității localității, deschisă  proprilor rezidenți și non-rezidenți, dezvoltarea infrastructurii...

Crearea unei reţele de colectare a e-Deşeurilor prin lansarea campaniei “Oraş curat cu deşeu reciclat”

Una din problemele cu care se confruntă Republica Moldova și care rămâne a fi nesoluționată până la moment, este gestionarea incorectă a deșeurilor, în special a celor de tipul Echipamentelor Electrice și Electronice (DEEE-uri) și a Bateriilor portabile uzate, denumite în continuare “e-Deșeuri”. Din lipsă de informare și conștientizare, o mare parte a populației continuă să depoziteze/arunce aceste deșeuri peri...