Proiecte

Domeniu:

Ameliorarea terenurilor degradate din localitatea Vărzărești, r. Nisporeni prin plantări de păduri cu valoare adăugată sporită

Teritoriul comunei Varzărești, r. Nisporeni are o bonitate de 41 de puncte, cu soluri care se caracterizează printr-un nivel foarte scăzut de fertilitate. Procesele de eroziune sunt dezvoltate pe o suprafată de peste 300 ha, sînt prezente alunecări de teren și râpe cu o adâncime de până la 10 metri. Totalul solurilor erodate (spălate) de pe teritoriul Varzărești reprezintă 40%, iar solurile slab erodate – 21%. Prin u...

Crearea instrumentelor tehnologice, sociale, educaționale în scopul restaurării mediului, bazat pe consolidarea participării intersectoriale a părților interesate: societatea locală și civilă, autoritățile publice, tineretul etc. (Proiect pilot)

The implementation of this Project will have a beneficial effect on the sustainable development of the region by actively involving communities in solving problems at the local level. About 5,500 hectares are occupied by fallows - decommissioned and unrooted perennial plantations, they can be considered degraded land, which in the future can be used in agriculture or for deforestation in order to improve the ecological situation in the regio...

Promovarea exemplelor de conlucrare strategică dintre principalii actori locali în soluționarea problemelor de mediu în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”

Zona Ramsar „Nistrul de Jos” este o zonă valoroasă din punct de vedere al bogăţiei diversităţii biologice, de aceea a fost recunoscută în calitate de zonă umedă de importanţă internaţională a Convenţiei Ramsar (Nr.1316) şi ulterior a fost inclusă în fondul ariilor naturale protejate de stat. Zona Ramsar „Nistrul de Jos” care posedă biodiversitatea cea mai mare din AP ale țării (și include 8 zone-nucleu REN &ici...

Promovarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice cu accent pe bazinul râului Răut

Cercetările ştiinţifice confirmă faptul că încălzirea globală este un rezultat direct sau indirect al activităţilor umane (arderea combustibililor fosili, schimbarea folosinţei terenurilor etc.), care determină schimbarea compoziţiei atmosferei globale şi care se adaugă la variabilitatea naturală a climei, observate pe o perioadă de timp comparabilă. În Republica Moldova, variabilitatea climatică are efecte directe asupra unor sect...

AGROECOLOGIA – şanse şi perspective pentru comunitățile rurale

Albia râului Camenca şi a afluenţilor săi au fost regularizate la maxim. Circa 50% din lungimea albiilor sunt lacuri de acumulare artificial create. Majoritatea lacurilor sunt gestionate de către arendaşi în scopuri piscicole, suprapopularea rezervoarelor cu puiet de peşte, micşorează drastic, în perioada de vară cantitatea de O2 în apă, problemă pe care antreprenorii, o rezolvă, prin introducerea masivă a silitrei &i...

Cetăţenii participă - comunitatea prosperă

     Scopul principal al proiectului este asigurarea îmbunătăţirii condiţiilor de trai a cetăţenilor din satul Costeşti în vederea conservării şi restabilirii componentelor mediului natural din localitate Costeşti, participînd direct la incluziune socială prin dobîndirea calităţilor de cetăţeni pro-activi. Prin implementarea proiectului “Cetăţenii participă – Comunitatea prosperă”, se asigu...

Rîurile noastre - provocarea apele transfrontaliere

AO Centrul National de Mediu (CNM) propune să promoveze managementul integrat al resurselor de apă în bazinul afluentului fluviului Nistru - rîul Bîc prin acțiuni de promovare a creșterii debitului de apă în amonte de mun. Chișinău și căutării soluțiilor de stopare a cultivării produselor agricole în aval de mun. Chișinău care sunt irigate din r. Bîc și consumate de întreaga regiune din bazinul r. Bî...