Projects

Focal area:

Cetăţenii participă - comunitatea prosperă

Focal area: Landscape conservation

     Scopul principal al proiectului este asigurarea îmbunătăţirii condiţiilor de trai a cetăţenilor din satul Costeşti în vederea conservării şi restabilirii componentelor mediului natural din localitate Costeşti, participînd direct la incluziune socială prin dobîndirea calităţilor de cetăţeni pro-activi. Prin implementarea proiectului “Cetăţenii participă – Comunitatea prosperă”, se asigu...

Creșterea capacităților locale pentru dezvoltarea durabilă bazată pe valorificarea resurselor naturale în destinațiile turistice majore din Moldova

Focal area: Capacity Development

     În Moldova sunt zone bogate cu resurse naturale atractive pentru populaţia locală, vizitatori și turişti, dar există o serie de deficiente cronice, cum ar fi: (i) lipsa unei viziuni comune pentru valorificarea non-degradantă a resurselor biodiversităţii, peisajului şi valorilor unice locale (cultura, istorie, tradiţii), care reduc mult din coieziune dintre APL şi alţi actori locali de dezvoltare, prtecum și asocierea ant...

Implicare, interacţiune, cooperare întru identificarea de soluţii locale pentru probleme globale

Focal area: Capacity Development

     Proiectul propus de AJMTEM se încadrează în componenta de dezvoltare a capacităților comunităților ca un domeniu de interes suplimentar și vine să crească capacitatea ONG-urilor de a-și promova organizația, proiectele, rezultatele acestuia și implicit pe SGP. Astfel, implementarea proiectului vine să remedieze lipsa de diseminare a informației unui public cât mai larg pentru ca acesta să conștientizeze și să...

CLEEN (Civil Society Local Energy Efficiency Network)

Focal area: Climatic changes

Moldova este un importator de resurse energetice, preţurile cărora sunt în mod constant în creștere de pe ambele maluri ale Nistrului. În acest sens, dezvoltarea surselor regenerabile de energie sunt vitale pentru populația pe ambele maluri ale Nistrului. În același timp, pe ambele părți ale Moldovei nu se realizează programe de formare și ateliere de lucru privind protecția mediului și surselor regenerabile de energie (SR...

Aromatic plants - agriculture adaptation to climate change

Focal area: Agroecology

The purpose of the project is to create an alternative to traditional agriculture by cultivating aromatic plants, adapted to climate change and environmentally friendly. The project objectives: 1. Informing farmers in the project region about aromatic plants as an alternative to traditional farming, including the green technology of growing these plants; 2. Creation of lavender plantations as a smart agriculture business model; The ba...

Elaborarea Strategiei Programului de Ţară pentru Faza Operaţională 6 a Programului de Granturi Mici al GEF

Focal area: Capacity Development

     Proiectul își propune să dezvolte Strategia Programului de Ţară pentru Faza Operaţională 6 a Programului de Granturi Mici ale GEF. Programul de Granturi Mici al GEF oferă organizațiilor non-guvernamentale și comunitare (ONG-uri / OC) în ţările în curs de dezvoltare, subvenții care să le permită să abordeze provocările globale de mediu, abordând nevoile locale de dezvoltare durab...

Conservarea biodiversității râului Nistru. Măsuri de creștere a populaţiilor de peşti de specii rare de râu și de îmbunătățire a habitatului râului

Focal area: Biodiversity

     Devine evident că, în cele mai multe cazuri nu se poate limita doar la protecția anumitor specii de pești și a habitatelor lor, fiind nevoie păstrarea ecosistemelor în general, precum și restructurarea tuturor mecanismelor de management și de protecție a peștelui pescuit. Acesta este motivul pentru care a crescut semnificativ rolul de reproducere artificială a speciilor rare și pe cale de dispariție de pește d...

Conservarea biodiversităţii în ecosistemul Prutului de Mijloc

Focal area: Biodiversity

     Zonele umede sunt definite ca fiind întinderi de bălţi, mlaştini, ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce sau sărată, inclusiv întinderi de apa marina a căror adâncime la reflux nu depăşeşte șase metri. Pe parcursul ultimilor decenii, ca urmare a impactului nereglementat al oamenilor, zonele umede au fost supuse unor intense procese de degrad...

Rîurile noastre - provocarea apele transfrontaliere

Focal area: Landscape conservation

AO Centrul National de Mediu (CNM) propune să promoveze managementul integrat al resurselor de apă în bazinul afluentului fluviului Nistru - rîul Bîc prin acțiuni de promovare a creșterii debitului de apă în amonte de mun. Chișinău și căutării soluțiilor de stopare a cultivării produselor agricole în aval de mun. Chișinău care sunt irigate din r. Bîc și consumate de întreaga regiune din bazinul r. Bî...

Consolidarea acţiunilor între ONG-uri și autoritățile publice locale și activarea societății civile în lupta pentru protejarea resurselor și a calității apei potabile în stepa Bugeacului

Focal area: Capacity Development

     Scopul acestui proiect este de a oferi informații ONG-urilor, autorităților publice locale și populației locale despre conformitatea apei potabile la cerințele sanitare și epidemiologice, din surse aflate în apropierea de orasele Comrat, Chadîr-Lunga și Vulcănești.       Problema apei potabile este foarte importantă în Republica Moldova. Doar 17% din populația r...