Proiecte

Domeniu:

Reciclăm DEEE și realizăm ODD

Anual în Republica Moldova sunt generate circa 10 mii tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), iar conform Studiului privind generarea și gestionarea e-deșeurilor în mun.Chișinău, top obstacole cu privire la colectarea DEEE sunt informarea insuficientă cu privire la colectarea și reciclarea DEEE și lipsa Infrastructurii de colectare DEEE. Toate luate împreună aduc o povară enormă asupra mediului – da...

Crearea instrumentelor tehnologice, sociale, educaționale în scopul restaurării mediului, bazat pe consolidarea participării intersectoriale a părților interesate: societatea locală și civilă, autoritățile publice, tineretul etc. (Proiect pilot)

The implementation of this Project will have a beneficial effect on the sustainable development of the region by actively involving communities in solving problems at the local level. About 5,500 hectares are occupied by fallows - decommissioned and unrooted perennial plantations, they can be considered degraded land, which in the future can be used in agriculture or for deforestation in order to improve the ecological situation in the regio...

Acționăm ECO prin inovație

Domeniu: Agroecologie

Proiectul propus se concentrează pe promovarea gestionării durabile a terenurilor agricole pentru a spori rezistența fermierilor la schimbările climatice și a reduce emisiile de gaze cu efect de seră prin tehnici de promovare a agriculturii integrate. Proiectul este implementat împreună cu cooperativa producătorilor ecologici - „Ecoferm”, prima cooperativă de fermieri organici, compusă din 6 membri, înființați recent...

Eficientizarea infrastructurii publice în cartierul Ungheni Vale

Reieșind din discrepanțele majore existente actualmente în ceea ce privește infrastructura și serviciile publice din cartierul Ungheni Vale: acces redus la canalizare centralizată și securitate scăzută urmare a unui iluminat stradal ineficient, este de o importanță majoră asigurarea condițiilor egale către toți locuitorii municipiului Ungheni. Astfel, scopul proiectului este îmbunătățirea infrastructurii publice a cartierului Ungheni...

PARTENERIAT PENTRU UN MEDIU CURAT - II

Proiectul are drept obiectiv general împuternicirea parteneriatelor locale între APL, OSC, agenți economici și cetățeni pentru asigurarea unui management eficient al deșeurilor. Această abordare este semnificativă de continuat în contextul obiectivelor globale de mediu, Strategiei de țară a GEF SGP, precum și a acțiunilor inițiate de a fortifica parteneriatele locale, de a asigura mecanisme privind managentul colectării selectiv...

Promovarea și aplicarea aspectelor de eficiență energetică prin intermediul termoizolării fațadelor Grădiniței de copii Nr.1 din Vorniceni

Pe data de 8 Noiembrie 2018, Primăria satului Vorniceni din raionul Strășeni a semnat Convenția Primarilor, prin care satul Vorniceni se angajează oficial să reducă emisiile de СО2, până în 2030, cu cel puțin 30% comparativ cu anul de referință 2016. La 15 mai 2020 Consiliul Sătesc Vorniceni a aprobat Planul de Acțiune privind energia durabilă și climă a satului Vorniceni. Printre prioritățile de dezvoltare locală din Planul de Acțiun...

Agroecologie pentru dezvoltarea durabilă rurală

Domeniu: Agroecologie

Obiectivul general al proiectului este promovarea agriculturii organice și a agro-eco-turismului ca mijloc prioritar pentru dezvoltarea durabilă a Moldovei. Acesta adoptă o abordare sistemică care lucrează cu părțile interesate din sectorul cheie, cu legislația, cu fermierii, cu studenții din agricultură și cu populația generală. Domeniul de lucru se extinde la întreg teritoriul Republicii Moldova, invitând participanți din...

Promovarea exemplelor de conlucrare strategică dintre principalii actori locali în soluționarea problemelor de mediu în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”

Zona Ramsar „Nistrul de Jos” este o zonă valoroasă din punct de vedere al bogăţiei diversităţii biologice, de aceea a fost recunoscută în calitate de zonă umedă de importanţă internaţională a Convenţiei Ramsar (Nr.1316) şi ulterior a fost inclusă în fondul ariilor naturale protejate de stat. Zona Ramsar „Nistrul de Jos” care posedă biodiversitatea cea mai mare din AP ale țării (și include 8 zone-nucleu REN &ici...

GreenTech Rangers - Accelerator pentru start-up-uri de sustenabilitate

Contextul proiectului: GreenTech Rangers este un program de accelerare pentru startup-uri, menit să îmbunătățească ecosistemul antreprenorial social / ecologic din Moldova. Acesta integrează diverse inițiative orientate spre socială pentru a crea o călătorie de învățare și dezvoltare pentru tinerii talentați moldoveni pentru a îmbunătăți mediul natural din țară. GreenTech Rangers este implementat de un consorțiu format din...

Portal Educațional E-learning în Agricultura Ecologică

Domeniu: Agroecologie

Prezentul Proiect a fost conceput pentru a contribui la soluționarea problemelor de ordin global și se încadrează perfect în Componenta 2 PGM a EO6: Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei. Pentru a contribui la această componentă este propusă atingerea obiectivului general al Proiectului: Popularizarea aplicării mijloacelor agricole inofensive și prietenoase mediului. Aceasta poate fi atins prin crearea unei...