Proiecte

Domeniu:

Eficientizarea infrastructurii publice în cartierul Ungheni Vale

Reieșind din discrepanțele majore existente actualmente în ceea ce privește infrastructura și serviciile publice din cartierul Ungheni Vale: acces redus la canalizare centralizată și securitate scăzută urmare a unui iluminat stradal ineficient, este de o importanță majoră asigurarea condițiilor egale către toți locuitorii municipiului Ungheni. Astfel, scopul proiectului este îmbunătățirea infrastructurii publice a cartierului Ungheni...

Economii de energie și emisii de CO2 reduse în activitatea instituțiilor preșcolare în orașul Șoldănești

Preocuparea autorităților orașului Șoldănești pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică în politicile de dezvoltare locală pune în evidență un grad înalt de conștientizare a problemelor de mediu actuale. În 2016 primăria Șoldănești și-a formalizat atitudinea vis-a-vis de acest subiect prin aderarea la Convenția Primarilor și elaborarea și aprobarea unui Plan de Acțiuni privind Energia Durabilă, care urma impl...

PARTENERIAT PENTRU UN MEDIU CURAT - II

Proiectul are drept obiectiv general împuternicirea parteneriatelor locale între APL, OSC, agenți economici și cetățeni pentru asigurarea unui management eficient al deșeurilor. Această abordare este semnificativă de continuat în contextul obiectivelor globale de mediu, Strategiei de țară a GEF SGP, precum și a acțiunilor inițiate de a fortifica parteneriatele locale, de a asigura mecanisme privind managentul colectării selectiv...

Promovarea și aplicarea aspectelor de eficiență energetică prin intermediul termoizolării fațadelor Grădiniței de copii Nr.1 din Vorniceni

Pe data de 8 Noiembrie 2018, Primăria satului Vorniceni din raionul Strășeni a semnat Convenția Primarilor, prin care satul Vorniceni se angajează oficial să reducă emisiile de СО2, până în 2030, cu cel puțin 30% comparativ cu anul de referință 2016. La 15 mai 2020 Consiliul Sătesc Vorniceni a aprobat Planul de Acțiune privind energia durabilă și climă a satului Vorniceni. Printre prioritățile de dezvoltare locală din Planul de Acțiun...

"Proiect pentru colectarea deșeurilor electronice" "DEEE RECICLAD'or",

În cadrul "Proiectului de colectare a deșeurilor electronice" DEEERECICLAD'or ", se propune să se ofere locuitorilor de pe malul stâng al râului Nistru - UTA Transnistria, o rețea de colectare, depozitare sigură și pregătire pentru transportul deșeurilor electronice spre eliminare, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din deșeurile nereciclate etc. a contribui la protecția mediului...

SMART SOLUTIONS FOR SMART COMMUNITIES

Prin prisma mișcării recente către soluțiile SMART pentru orașe ( streamingul serviciilor urbane și facilitarea vieții locuitorilor marilor orașe), în special în țările bazinului Mării Negre - cele mai multe dintre ele extrem de rurale, comunitățile rurale au fost în mare parte neglijate de avansul soluțiilor SMART- digitale , care pot aduce o mare inovare si in satele Moldovei, ameliorand in aceleasi timp efectele crizei provoc...

Agroecologie pentru dezvoltarea durabilă rurală

Domeniu: Agroecologie

Obiectivul general al proiectului este promovarea agriculturii organice și a agro-eco-turismului ca mijloc prioritar pentru dezvoltarea durabilă a Moldovei. Acesta adoptă o abordare sistemică care lucrează cu părțile interesate din sectorul cheie, cu legislația, cu fermierii, cu studenții din agricultură și cu populația generală. Domeniul de lucru se extinde la întreg teritoriul Republicii Moldova, invitând participanți din...

Promovarea exemplelor de conlucrare strategică dintre principalii actori locali în soluționarea problemelor de mediu în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”

Zona Ramsar „Nistrul de Jos” este o zonă valoroasă din punct de vedere al bogăţiei diversităţii biologice, de aceea a fost recunoscută în calitate de zonă umedă de importanţă internaţională a Convenţiei Ramsar (Nr.1316) şi ulterior a fost inclusă în fondul ariilor naturale protejate de stat. Zona Ramsar „Nistrul de Jos” care posedă biodiversitatea cea mai mare din AP ale țării (și include 8 zone-nucleu REN &ici...

GreenTech Rangers - Accelerator pentru start-up-uri de sustenabilitate

Contextul proiectului: GreenTech Rangers este un program de accelerare pentru startup-uri, menit să îmbunătățească ecosistemul antreprenorial social / ecologic din Moldova. Acesta integrează diverse inițiative orientate spre socială pentru a crea o călătorie de învățare și dezvoltare pentru tinerii talentați moldoveni pentru a îmbunătăți mediul natural din țară. GreenTech Rangers este implementat de un consorțiu format din...

Portal Educațional E-learning în Agricultura Ecologică

Domeniu: Agroecologie

Prezentul Proiect a fost conceput pentru a contribui la soluționarea problemelor de ordin global și se încadrează perfect în Componenta 2 PGM a EO6: Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei. Pentru a contribui la această componentă este propusă atingerea obiectivului general al Proiectului: Popularizarea aplicării mijloacelor agricole inofensive și prietenoase mediului. Aceasta poate fi atins prin crearea unei...