Proiecte

Domeniu:

"Proiect pentru colectarea deșeurilor electronice" "DEEE RECICLAD'or",

În cadrul "Proiectului de colectare a deșeurilor electronice" DEEERECICLAD'or ", se propune să se ofere locuitorilor de pe malul stâng al râului Nistru - UTA Transnistria, o rețea de colectare, depozitare sigură și pregătire pentru transportul deșeurilor electronice spre eliminare, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din deșeurile nereciclate etc. a contribui la protecția mediului...

SMART SOLUTIONS FOR SMART COMMUNITIES

Prin prisma mișcării recente către soluțiile SMART pentru orașe ( streamingul serviciilor urbane și facilitarea vieții locuitorilor marilor orașe), în special în țările bazinului Mării Negre - cele mai multe dintre ele extrem de rurale, comunitățile rurale au fost în mare parte neglijate de avansul soluțiilor SMART- digitale , care pot aduce o mare inovare si in satele Moldovei, ameliorand in aceleasi timp efectele crizei provoc...

Agroecologie pentru dezvoltarea durabilă rurală

Domeniu: Agroecologie

Obiectivul general al proiectului este promovarea agriculturii organice și a agro-eco-turismului ca mijloc prioritar pentru dezvoltarea durabilă a Moldovei. Acesta adoptă o abordare sistemică care lucrează cu părțile interesate din sectorul cheie, cu legislația, cu fermierii, cu studenții din agricultură și cu populația generală. Domeniul de lucru se extinde la întreg teritoriul Republicii Moldova, invitând participanți din...

Promovarea exemplelor de conlucrare strategică dintre principalii actori locali în soluționarea problemelor de mediu în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”

Zona Ramsar „Nistrul de Jos” este o zonă valoroasă din punct de vedere al bogăţiei diversităţii biologice, de aceea a fost recunoscută în calitate de zonă umedă de importanţă internaţională a Convenţiei Ramsar (Nr.1316) şi ulterior a fost inclusă în fondul ariilor naturale protejate de stat. Zona Ramsar „Nistrul de Jos” care posedă biodiversitatea cea mai mare din AP ale țării (și include 8 zone-nucleu REN &ici...

GreenTech Rangers - Accelerator pentru start-up-uri de sustenabilitate

Contextul proiectului: GreenTech Rangers este un program de accelerare pentru startup-uri, menit să îmbunătățească ecosistemul antreprenorial social / ecologic din Moldova. Acesta integrează diverse inițiative orientate spre socială pentru a crea o călătorie de învățare și dezvoltare pentru tinerii talentați moldoveni pentru a îmbunătăți mediul natural din țară. GreenTech Rangers este implementat de un consorțiu format din...

Portal Educațional E-learning în Agricultura Ecologică

Domeniu: Agroecologie

Prezentul Proiect a fost conceput pentru a contribui la soluționarea problemelor de ordin global și se încadrează perfect în Componenta 2 PGM a EO6: Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei. Pentru a contribui la această componentă este propusă atingerea obiectivului general al Proiectului: Popularizarea aplicării mijloacelor agricole inofensive și prietenoase mediului. Aceasta poate fi atins prin crearea unei...

Promovarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice cu accent pe bazinul râului Răut

Cercetările ştiinţifice confirmă faptul că încălzirea globală este un rezultat direct sau indirect al activităţilor umane (arderea combustibililor fosili, schimbarea folosinţei terenurilor etc.), care determină schimbarea compoziţiei atmosferei globale şi care se adaugă la variabilitatea naturală a climei, observate pe o perioadă de timp comparabilă. În Republica Moldova, variabilitatea climatică are efecte directe asupra unor sect...

Contribuția beneficiarilor la elaborarea Strategiei programului de țară al PGM EO7 în Republica Moldova

     Echipa de experți cooptați de ADTM intenționează să elaboreze Strategia Programului de Țară pentru EO7 al Programului de granturi mici din GEF, care își propune drept scop “să promoveze și să susțină inițiativele inovative, inclusive și scalabile, precum și să încurajeze parteneriate cu implicarea multiplilor actori la nivel local pentru a aborda problemele globale de mediu în peisajele terestre/ma...

Eficientizarea energetică a gimnaziului din satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă

Problema schimbărilor climatice a devenit una dintre cele mai importante cu care se confruntă omenirea în secolul XXI. Angajamentele țărilor în cadrul Acordului de la Paris din 2015, enunțate în Contribuțiile Naționale Determinate (CND), oferă cadrul necesar pentru orientarea acțiunilor la nivel național spre atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. APL din s. Feștelița intenționează să integreze obiectivele...

AGROECOLOGIA – şanse şi perspective pentru comunitățile rurale

Albia râului Camenca şi a afluenţilor săi au fost regularizate la maxim. Circa 50% din lungimea albiilor sunt lacuri de acumulare artificial create. Majoritatea lacurilor sunt gestionate de către arendaşi în scopuri piscicole, suprapopularea rezervoarelor cu puiet de peşte, micşorează drastic, în perioada de vară cantitatea de O2 în apă, problemă pe care antreprenorii, o rezolvă, prin introducerea masivă a silitrei &i...